AIMS Acadèmia de Vents

Equip

Peter Thiemann

Peter Thiemann

Director

Valentí Vall

Valentí Vall

Coordinació

Georgina Pujol

Georgina Pujol

Oficina i Premsa

Berit Kramer

Berit Kramer

Coordinació

Seon-hee Myong

Seon-hee Myong

Tresoreria

Alex Báscones

Alex Báscones

Producció i logística

Carme Cusidó

Carme Cusidó

Producció i logística

Johanna Thiemann

Johanna Thiemann

Xarxes

Ivet Ortega

Ivet Ortega

Producció i logística

Arnau Abella

Arnau Abella

Audiovisuals

Dagmar Körner

Dagmar Körner

Producció i logística