AIMS Acadèmia de Cordes i Piano

Equip

Peter Thiemann

Peter Thiemann

Director

Georgina Pujol

Georgina Pujol

Oficina

Valentí Vall

Valentí Vall

Coordinació

Alba Forés

Alba Forés

Comunicació i Relacions Públiques

Alex Báscones

Alex Báscones

Producció i logística

Berit Kramer

Berit Kramer

Producció i logística

Nil Barutel

Nil Barutel

Producció i logística

Júlia Pallarès

Júlia Pallarès

Producció i logística

Carme Cusidó

Carme Cusidó

Producció i logística

Cordelia Alegre

Cordelia Alegre

Audiovisuals i xarxes