AIMS Acadèmia

Equip

Peter Thiemann

Peter Thiemann

Director

Berit Kramer

Berit Kramer

Producció i logística

Cordelia Alegre

Cordelia Alegre

Audiovisuals i xarxes

Georgina Pujol

Georgina Pujol

Oficina

Júlia Pallarès

Júlia Pallarès

Producció i logística

Valentí Vall

Valentí Vall

Coordinació

Alex Báscones

Alex Báscones

Producció i logística