Peter Thiemann
Direcció
Quima Farré
Coordinació
Albert Fontelles
Documentació musical i producció
Valentí Vall
Programes i producció
Alex Bàscones
Producció i logística
Maria Marí
Producció i logística
Cordelia Alegre
Audiovisuales i atenció als alumnes
Esther Fernández
Premsa i xarxes