L’AIMS Social va dur a terme un concert a Valldoreix (Nau de Cultura) el 16 de novembre.

Va ser un gran Festival de Música, on Peter Thiemann i Seon-hee Myong, van oferir obres de Schumann, Bruch i Paganinni. L’AIMS Social no s’atura!!!