Social concerts at the Hospital Parc Sanitari Sant Joan de Déu and Numància Centre

On July 19 patients and staff of the hospitals Parc Sanitari Sant Joan de Déu of Sant Boi and the Parc Sanitari Sant Joan de Déu of Numància in Barcelona enjoyed a unique concert of classical music with the AIMS Foundation. As part of the AIMS Social program, the AIMS Foundation approaches music to those members of society who, for various reasons, do not have access to live music concerts. http://solidaritat.santjoandedeu.org/es/actualidad/aperitivo-musica-camara-en-parc-sanitari-sant-joan-deu

El passat 19 de juliol usuaris del Parc Sanitari San Joan de Déu i del centre de Numància van poder gaudir d’un concert de música clàssica gràcies a la Fundació AIMS. Com a part d’AIMS Social, la Fundació AIMS té per objectiu apropar la música a col·lectius que, per diverses raons, ho tenen més difícil per accedir-hi. http://solidaritat.santjoandedeu.org/es/actualidad/aperitivo-musica-camara-en-parc-sanitari-sant-joan-deu

El pasado 19 de julio usuarios del Parc Sanitari Sant Joan de Déu y del centro de Numancia pudieron disfrutar de un concierto de música clásica gracias a la Fundación AIMS. Como parte de AIMS Social, la Fundación AIMS tiene por objetivo acercar la música a colectivos que, por varias razones, lo tienen más difícil para poder acceder. http://solidaritat.santjoandedeu.org/es/actualidad/aperitivo-musica-camara-en-parc-sanitari-sant-joan-deu

20160719_152836