COL·LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ VOZES

FUNDACIÓ VOZES

AIMS col.labora amb la Fundació VOZES. Projecte social que treballa per a la integració mitjançant la música.
AIMS contributes with the Foundation VOZES. A social program aiming for the integration through music.

https://twitter.com/musicospazinteg/status/1020645573412769795/photo/1