AIMS AL CARRER

AIMS AL CARRER

Plaça de la Catedral / 19:00 h

30 minuts de música interpretats pels alumnes i professors d’AIMS

De l’10 a el 13 d’agost / De l’17 a el 20 d’agost

Concerts gratuïts. No es podrà fer reserva prèvia de localitats.
Es vetllarà per garantir la distància de seguretat.